Ogen meten aan huis

Ogen meten aan huis

26 maart 2020 0 Door Quinten Reuten

Er zijn veel mensen die slecht kunnen zien, als ze geen bril zouden dragen. Je ziet personen die soms een leesbril moeten dragen en voor het autorijden weer een andere bril nodig hebben. Dat is natuurlijk niet handig. Meestal wordt daarbij een bril op het hoofd geplaatst. Ze zouden een oogmeting uit kunnen laten voeren om te kijken of een multifocale bril mogelijk is. Dan hebben ze geen twee brillen meer nodig.

Ook komt het voor dat personen gewoon slechter gaan zien. In het begin hebben ze daar vaak geen erg in, maar na een verloop van een bepaalde periode wordt het steeds erger. Dan wordt het belangrijk dat ze de ogen laten meten.

Testen van de ogen in Nederland.
Er zijn in Nederland ongeveer 57% van de mensen die een bril dragen. Rond de 40 jaar hebben de meeste mensen een leesbril nodig en rond de 55 jaar dragen bijna alle mensen een bril of contactlenzen. Voordat je een besluit kunt nemen om een bril te gaan dragen, moet je vooraf je ogen laten meten door een gediplomeerde opticien. Ook bij personen die al een bril dragen, is het belangrijk dat om de twee jaar de ogen worden getest. Dat geldt voor volwassen, maar ook voor kinderen die 10 jaar of ouder zijn. Door op tijd te testen worden problemen met onscherp zien voorkomen.

Het aan huis testen van de ogen.
Het is een geluk dat er tegenwoordig opticiens zijn die aan huis komen om de ogen te testen. Er zijn veel ouderen en invaliden die behoefte hebben aan een bril, maar er niet voor van huis kunnen gaan. Voor deze groepen mensen is het belangrijk dat er een opticien aan huis komt. Zouden deze groepen niet getest worden dan wordt de kans op vallen veel groter. Ook kan er een oogaandoening optreden. De oogmeting aan huis is gratis en er wordt dezelfde apparatuur gebruikt als in de winkel. Na de tests kan er een keus worden gemaakt uit een van de vele monturen die ze bij hebben.

Gezichtssterkte en oogdruk meten.
Aan huis wordt eerst de gezichtssterkte gemeten. Daarvoor wordt bijvoorbeeld eerst het rechteroog gemeten en daarna het linkeroog. Dat wordt gedaan door een oog af te schermen. De letters die gelezen moeten worden, projecteert de opticien op de muur. Hij plaatst steeds andere glaasjes in de bril en vraagt of ze de letters beter of slechter ziet. Daarna wordt er nog gemeten met een rode en groene dia. De twee figuurtjes die worden afgebeeld moeten even goed gezien kunnen worden.

Ook de oogdruk wordt gemeten. Dit wordt gedaan door een pufje lucht in het oog te blazen. Is de oogdruk te hoog dan word je aangeraden om naar een oogarts te gaan. Wanneer alles in orde is, kan er een montuur worden uitgezocht en kan de bril besteld worden.

Opticiens die bij ouderen aan huis komen, zullen eerst de ouderen op hun gemak stellen. Dat is belangrijk, omdat een meting goed moet kunnen worden uitgevoerd. Daarna zal de opticien zijn meetapparatuur tevoorschijn halen en met meten beginnen.

Bron: www.actiefoptiek.nl