Wat betekent de WAB voor een payrollbedrijf?

Wat betekent de WAB voor een payrollbedrijf?

5 januari 2023 Uit Door Quinten Reuten

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een wet die de arbeidsmarkt in Nederland wil verbeteren door het verhogen van de flexibiliteit. De WAB beïnvloed de payroll branche op verschillende manieren. Ten eerste stelt de wet nieuwe regels voor het opzetten van een payroll constructie, waardoor payrollbedrijven meer aandacht moeten besteden aan de arbeidsvoorwaarden van de payrollers. Ten tweede moeten payrollbedrijven ook rekening houden met nieuwe regels voor verlof, ziekte en vergoedingen. Ten derde moet een payrollbedrijf ook de verplichtingen van de Wet arbeidsmarkt in balans naleven, zoals het uitbetalen van een minimumloon of het bieden van een sociale verzekering. De WAB heeft dus een impact op payrollbedrijven, waardoor payrollbedrijven meer aandacht moeten besteden aan hun payroll constructie en de arbeidsvoorwaarden van hun payrollers.

 

De voordelen van de WAB

 

  • De WAB biedt een eenvoudigere en meer transparante wetgeving voor werkgevers en werknemers. Dit zorgt voor minder administratieve lasten voor bedrijven, waardoor zij meer tijd kunnen steken in hun bedrijf en de productiviteit kunnen verhogen;
  • De WAB verbetert het arbeidsrechtelijke kader voor werknemers. Het maakt het voor werknemers eenvoudiger om hun rechten te vragen en te krijgen, waardoor zij meer beschermd zijn en hun werkomstandigheden beter kunnen verbeteren;
  • De WAB vermindert de kosten voor werkgevers. De meer transparante wetgeving betekent dat bedrijven minder tijd hoeven te besteden aan administratieve lasten, waardoor zij meer geld kunnen investeren in verdere groei van hun bedrijf;
  • De WAB biedt meer flexibiliteit voor werkgevers en werknemers. Door de meer flexibele regels kunnen bedrijven meer rekening houden met de behoeften van hun werknemers, waardoor zij meer betrokken zijn bij hun werk en productiever zijn.

 

De nadelen van de WAB

De WAB brengt een aantal nadelen met zich mee, zoals:

 

  • Hogere loonkosten voor werkgevers, waardoor er minder banen beschikbaar zijn;
  • Werknemers krijgen minder flexibiliteit bij het maken van hun arbeidscontracten; 
  • Sommige werknemers kunnen in aanmerking komen voor minder rechten, zoals vergoedingen bij ziekte, verlofdagen of betaling voor overuren;
  • De WAB kan leiden tot meer bureaucratie en administratieve lasten voor werkgevers; 
  • Het kan ook leiden tot minder concurrentie en innovatie in de arbeidsmarkt, omdat werkgevers meer moeite hebben met het aantrekken en behouden van personeel.

 

De WAB in 2023

 

De WAB zal in 2023 een van de belangrijkste wetten zijn die Nederland regelt. De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) moet de arbeidsmarkt bijstellen en ervoor zorgen dat er minder flexwerk is en meer vaste banen worden gecreëerd. Daarnaast is de WAB bedoeld om de kloof tussen werkenden en werklozen te verkleinen. De WAB bevat onder andere een aantal nieuwe regels voor flexwerkers, zoals een verplichting voor werkgevers om een minimumloon te betalen. Ook worden er nieuwe regels ingesteld voor ondernemers die ondernemerschap willen starten, zoals een verplichting om vooraf een ondernemingsplan te maken en een verplichting om de loonkosten te verlagen. De WAB heeft ook gevolgen voor de pensioenopbouw van werknemers, waaronder een verlaging van de fiscale aanvulling op het pensioen.