Welke verzekeringen kan ik als bedrijf afsluiten?

Welke verzekeringen kan ik als bedrijf afsluiten?

7 december 2020 Uit Door Quinten Reuten

Als je een bedrijf aan het opstarten bent, dan kun je een aantal verzekeringen afsluiten. Sommige verzekeringen zijn bij de wet verplicht om af te sluiten en een aantal zijn niet verplicht maar wel erg handig. Hieronder staan 4 verzekeringen die je als bedrijf kan afsluiten.  

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, dekt een bedrijf tegen nalatigheidsclaims als gevolg van schade door het maken van fouten of niet-nakoming. Er is geen eenduidige polis voor beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Elke branche heeft zijn eigen problemen die zullen worden aangepakt in een aangepast beleid dat voor een bedrijf is geschreven. 

Kredietverzekering 

Een kredietverzekering is niet verplicht om af te sluiten maar het is wel aan te bevelen. Het wil namelijk nog eens gebeuren dat een klant de rekeningen niet betaald. Hierop is vooral in deze tijd van corona een verhoogd risico op. In de meeste gevallen kan de wanbetaler niet betalen omdat het geld er niet is. Hierdoor kan jouw bedrijf financiële schade oplopen. Met een kredietverzekering is jouw bedrijf tegen die schade gedekt. Hierdoor heb je zekerheid dat jouw bedrijf niet failliet zal gaan door wanbetalers in de coronatijd.  

Eigendomsverzekering

Wanneer je als bedrijf een ruimte bezit of huurt, is een eigendomsverzekering een must. Deze verzekering dekt apparatuur, bewegwijzering, inventaris en meubilair in geval van brand, storm of diefstal. Massavernietigingsgebeurtenissen zoals overstromingen en aardbevingen worden over het algemeen echter niet gedekt door de standaard eigendomsverzekeringen. Als er in jouw regio veel risico is voor deze problemen, neem dan contact op met je verzekeraar voor een afzonderlijke polis. 

Arbeidsongevallenverzekering 

Zodra de eerste werknemer is aangenomen, moet de arbeidsongevallenverzekering worden toegevoegd aan de verzekeringspolis van een bedrijf. Dit dekt vergoedingen voor medische behandeling, arbeidsongeschiktheid en overlijden in het geval een werknemer gewond raakt of overlijdt als gevolg van zijn werk bij uw bedrijf. Zelfs als werknemers schijnbaar laag risico werk uitvoeren, kunnen slip- en valblessures of medische aandoeningen zoals carpaal tunnel syndroom resulteren in een dure claim.